Home
ภาพประทับใจ
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
หลักสูตรแนะนำ
Webboard
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการบริหาร
 หลักสูตรด้านหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านการนำเสนอ
 หลักสูตรด้าน Trainer
 หลักสูตรด้าน Creative Thinking
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรด้านการจัดซื้อ
 หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคล
 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม
 หลักสูตรด้าน Logistics
 หลักสูตรอื่นๆ

Public Training

 มกราคม 2561
 กุมภาพันธ์ 2561
 มีนาคม 2561
 เมษายน 2561
 พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฏาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 ตุลาคม 2560
 พฤศจิกายน 2560
 ธันวาคม 2560
Custom Search
 
 

  enlightened Welcome to PP Training ศูนย์รวมความรู้ในสายงานด้านต่างๆ ถ่ายทอดนำเสนอโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เรามีเป้าหมายที่จะให้ ลูกค้าประทับใจในบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในทุกๆขั้นตอนด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการของเรา...

    PP Training ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตร หรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร เพราะทุกองค์กรย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและประเภทของงานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทกๆหลักสูตรสามารถตอบวัตถุประสงค์และตรงความต้องการขององค์กรท่าน พร้อมทั้งนำเสนอ อัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ทำให้การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร คุ้มค่า และสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรสูงสุด...

     PP Training ขอขอบคุณทุกๆองค์กร ที่เปิดโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน ขอบคุณจากใจครับ ทีมงาน PP Training 

  Public Training  แนะนำ
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร หลักการบริหารและการบังคับบัญชา (Management Principles Mastery)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Excellence บริการเหนือความเป็นเลิศ
ลงทะเบียนด่วนก่อนเต็ม ...
พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิกรายปี รับสิทธิ์ท่านละ 4,100 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
อบรม วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 (BTS อโศก)
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 (BTS อโศก)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร พลิกโฉม ... คน & องค์กรกับการก้าวสู่ยุค Digital HR
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 25 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อบรม วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 3,900.-  
    
ลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train The Trainer)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 25 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 7,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยชยากุล
อบรม วันพุธที่ 1- วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Arize Plaza Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 9,000.-  
    
หลักสูตร Telesales Work Process
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 26 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรินทร์ธร ตรีชยาบุลาวัชร
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Professional Sales & Proactive Sales Skills
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 27 ต.ค. 60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
อบรม วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Thinking PLUS+ for Change เปลี่ยนวิธีคิด ... ชีวิตเปลี่ยน
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 30 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Sales Booster "ภาพลักษณ์" อัพยอดขาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ
อบรม วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 (BTS อโศก)
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 5,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล
อบรม วันเสาร์ที่ 11-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 7,000.-  
    
หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Analytical Solving Problem and The Making Decision)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อบรม วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
อบรม วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในระบบ ISO 9001 : 2015
ลงสมัครด่วยก่อนเต็ม!!!
พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิกรายปี!! รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สายัณห์ จันโรจน์เจริญ
อบรม วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel (MRT ห้วยขวาง)
...
ราคา 3,500.-  
    
หลักสูตร เจาะประเด็น พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ปี 60 เพื่อความพร้อมขององค์กร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
อบรม วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่
ลงทะเบียนด่วน ... ก่อนเต็ม
พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิกรายปี รับสิทธิ์ท่านละ 4,100 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา
อบรม วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 (BTS อโศก)
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผุ้บริหาร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Time Management
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์จักพงษ์ วงศ์วัน
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Access Advance VBA Programming
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! Early Bird ชำระก่อนวันอบรม 7 วันเพียงท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Negotiation)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.วิภาวดี-รังสิต
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (7D. Negotiation Techniques)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 พ.ย. 60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    

more >> 

  หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skill) อบรมในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความเร็จ อบรมในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
หลักสูตร Train The Trainer อบรมในวันพุธที่ 1-วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

more >> 


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 79/23 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-030-2410, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online