Home
ภาพประทับใจ
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
หลักสูตรแนะนำ
Webboard
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการบริหาร
 หลักสูตรด้านหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านการนำเสนอ
 หลักสูตรด้าน Train the Trainer
 หลักสูตรด้าน Creative Thinking
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรด้านการจัดซื้อ
 หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคล
 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม
 หลักสูตรด้าน Logistics
 หลักสูตรด้านคลังสินค้า
 หลักสูตรด้านกฎหมาย
 หลักสูตรอื่นๆ

Public Training

 มกราคม 2562
 กุมภาพันธ์ 2562
 มีนาคม 2561
 เมษายน 2561
 พฤษภาคม 2561
 มิถุนายน 2561
 กรกฏาคม 2561
 สิงหาคม 2561
 กันยายน 2561
 ตุลาคม 2561
 พฤศจิกายน 2561
 ธันวาคม 2561
Custom Search
 
 

  enlightened Welcome to PP Training ศูนย์รวมความรู้ในสายงานด้านต่างๆ ถ่ายทอดนำเสนอโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เรามีเป้าหมายที่จะให้ ลูกค้าประทับใจในบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในทุกๆขั้นตอนด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการของเรา...

    PP Training ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตร หรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร เพราะทุกองค์กรย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและประเภทของงานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทกๆหลักสูตรสามารถตอบวัตถุประสงค์และตรงความต้องการขององค์กรท่าน พร้อมทั้งนำเสนอ อัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ทำให้การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร คุ้มค่า และสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรสูงสุด...

     PP Training ขอขอบคุณทุกๆองค์กร ที่ให้เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน ขอบคุณจากใจครับ ทีมงาน PP Training 

  Public Training  แนะนำ
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions 2 Days
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 1,000 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพุธที่ 30-วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 7,800.-  
    
หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล (Analytical & Logical Thinking)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 29 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ทรงธรรม หัตถา
อบรม วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร กลยุทธ์การนำเสนอและการเจรจาต่อรองในการขาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 29 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุพจน์ กฤษฏาธาร
อบรม วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 30 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อบรม วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 31 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 7-วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 7,800.-  
    
หลักสูตร เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย (Employment Termination)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สัจจพล ส่งสมบุญ
อบรม วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร 9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
อบรม วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Tips for Writing English Email
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Sales Booster “ภาพลักษณ์” อัพยอดขาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ
อบรม วันพุจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Finance for Non-Finance
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
อบรม วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 18-วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 7,800.-  
    
หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Handling Customer Complaints)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เลขานุการบริหาร 4.0
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อบรม วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส
อบรม วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารงานบริการ (Communication Techniques on Service)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร อ่านคนด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
อบรม วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Systematic Thinking
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี
อบรม วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 28 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 29 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภพาในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กรด้วย Hou-Ren-So
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม
อบรม วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Tips for Writing English Email
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะสำคัญในการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ปณต ทองเสฐียร
อบรม วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อบรม วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานและได้ใจ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel สุขุมวิท 26
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
อบรม วันจันทร์ที่ 30-วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 7,800.-  
    
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 24 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Tips for Writing English Email
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 39 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ส.ค..61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานและได้ใจ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันอังคารที่ 28 สิงหาคม2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Finance for Non-Finance
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
อบรม วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 1,000 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 5,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 17-วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 7,800.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารงานบริการ (Communication Techniques on Service)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ก.ย..61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Forms
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ก.ย..61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 28 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Tips for Writing English Email
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 9 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงาน (Planning and Time Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
< ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 ต.ค..61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 24 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 2 พ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
อบรม วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานและได้ใจ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 พ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,000 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 พ.ย.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advance for Special Function
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 พ.ย.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 พ.ย.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 พ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,000 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 พ.ย.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร ภาษาอังกฤษในงานบริการ (English for Business Services)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 พ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 พ.ย.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 พ.ย.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,000 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 ธ.ค.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ธ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Tips for Writing English Email
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ธ.ค.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7’s Step for Selling Success)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ธ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ธ.ค.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,000 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ธ.ค.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ธ.ค.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,000 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ธ..ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,000 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 2,000.-  
    

more >> 

  หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
หลักสูตร ภาษาอังกฤษในงานบริการ (English for Business Services)
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions 2 Days
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)

more >> 


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 119/114 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-102-1463, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online