Home
ภาพประทับใจ
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
หลักสูตรแนะนำ
Webboard
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการบริหาร
 หลักสูตรด้านหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านการนำเสนอ
 หลักสูตรด้าน Trainer
 หลักสูตรด้าน Creative Thinking
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรด้านการจัดซื้อ
 หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคล
 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม
 หลักสูตรด้าน Logistics
 หลักสูตรอื่นๆ

Public Training

 มกราคม 2561
 กุมภาพันธ์ 2561
 มีนาคม 2561
 เมษายน 2561
 พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฏาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 ตุลาคม 2560
 พฤศจิกายน 2560
 ธันวาคม 2560
Custom Search
 
 

  enlightened Welcome to PP Training ศูนย์รวมความรู้ในสายงานด้านต่างๆ ถ่ายทอดนำเสนอโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เรามีเป้าหมายที่จะให้ ลูกค้าประทับใจในบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในทุกๆขั้นตอนด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการของเรา...

    PP Training ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตร หรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร เพราะทุกองค์กรย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและประเภทของงานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทกๆหลักสูตรสามารถตอบวัตถุประสงค์และตรงความต้องการขององค์กรท่าน พร้อมทั้งนำเสนอ อัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ทำให้การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร คุ้มค่า และสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรสูงสุด...

     PP Training ขอขอบคุณทุกๆองค์กร ที่เปิดโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน ขอบคุณจากใจครับ ทีมงาน PP Training 

  Public Training  แนะนำ
หลักสูตร Lean สำหรับธุรกิจภาคบริการและงานสำนักงาน (Lean for Service and Administration)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 (Marketing 4.0)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Acting for Speaking
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 30 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 1,000 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิกรายปี รับสิทธิ์ท่านละ 9,500 บาท เท่านั้น..


วิทยากร คุณมารุต สาโรวาท และ คุณปิยณี เทียมอัมพร
อบรม วันเสารที่ 15, วันอาทิตย์ที่ 16, วันเสาร์ที่ 22, วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 10,500.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
ลงทะเบียนด่วนก่อนเต็ม ...
พิเศษสุด!! Special Promotion JULY รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Think Plus+ for Change เปลี่ยนความคิด ... ชีวิตเปลี่ยน
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 (BTS อโศก)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาองค์กรด้วยพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relationship Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (The Conversation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Basic Smart for HR
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารงานให้ได้ประสิทธิผล (Communication Skills for Efficiency)
ลงทะเบียนด่วนก่อนเต็ม ...
พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิกรายปี รับสิทธิ์ท่านละ 4,100 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
อบรม วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร อ่านคนด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาอย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Negotiation)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท18 (BTS อโศก)
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Branding & Marketing 4.0 ก่อร่าง สร้างการขายฉบับ Go Inter
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อบรม วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advance for Special Forms
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 (BTS อโศก)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่
ลงทะเบียนด่วนก่อนเต็ม ...
พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิกรายปี รับสิทธิ์ท่านละ 4,100 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา
อบรม วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management Effectively)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Road Map และการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสดบีที่ 24 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 (BTS อโศก)
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Service in My HEART ปฏิบัติการ บริการจากใจ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Word Techniques รวมสุดยอดเทคนิคการทำงานเอกสาร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advance for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (Psychology in Collaboration with Happily)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร KAIZEN Strategy to Continue and Successful
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม
อบรม วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Basic Smart for HR
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 4,600.-  
    

more >> 

  หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร Acting for Speaking อบรมในวันที่ 15,16,22,23 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรมในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร Employee Relationship Management อบรมในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร Communication Skills for Efficiency อบรมวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills) อบรมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

more >> 


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 79/23 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-030-2410, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online