Home
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
ผลงานของเรา
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเอง ทีมงานและหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านกลยุทธ์และการบริหาร
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านความคิด
 หลักสูตรด้านพัฒนาบุคลิกภาพ
 หลักสูตรด้าน Train the Trainer และการนำเสนอ
 หลักสูตรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรเกี่ยวกับจัดซื้อ, การเงินและบัญชี
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคลและเลขานุการ
 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม

Public Training

 มกราคม 2565
 กุมภาพันธ์ 2565
 มีนาคม 2565
 เมษายน 2565
 พฤษภาคม 2565
 มิถุนายน 2565
 กรกฏาคม 2565
 สิงหาคม 2565
 กันยายน 2565
 ตุลาคม 2565
 พฤศจิกายน 2565
 ธันวาคม 2564
Custom Search
 
 

  enlightened Welcome to PP Training ศูนย์รวมความรู้ในสายงานด้านต่างๆ ถ่ายทอดนำเสนอโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เรามีเป้าหมายที่จะให้ ลูกค้าประทับใจในบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในทุกๆขั้นตอนด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการของเรา...

    PP Training ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตร หรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร เพราะทุกองค์กรย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและประเภทของงานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทกๆหลักสูตรสามารถตอบวัตถุประสงค์และตรงความต้องการขององค์กรท่าน พร้อมทั้งนำเสนอ อัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ทำให้การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร คุ้มค่า และสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรสูงสุด...

     PP Training ขอขอบคุณทุกๆองค์กร ที่ให้เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน ขอบคุณจากใจครับ ทีมงาน PP Training 

  Public Training  แนะนำ
หลักสูตร ไคเซ็น เปลี่ยนวิธีการ ปรับวิถีคน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 30 มิ.ย.65
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.ค.65
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ก.ค.65
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Cost Reduction Activity)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 ส.ค.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อบรม วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เคล็ดลับการสร้างสัมพันธ์และความสามัคคีภายในองค์กรอย่างยั่งยืน
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ส.ค.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (The Conversation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ส.ค.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 30 ส.ค.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อบรม วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ก.ย.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ก.ย.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ก.ย.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ไคเซ็น เปลี่ยนวิธีการ ปรับวิถีคน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 ก.ย.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อบรม วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2565
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Cost Reduction Activity)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 30 ต.ค.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อบรม วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Mind in Action with CEM ปฏิบัติการ บริการจากใจ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 พ.ย.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 พ.ย.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 พ.ย.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Smart Leaderships)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ต.ค.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management Style)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ต.ค.65 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 ธ.ค.65
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ธ.ค.65
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Dicision Making in Action)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 ธ.ค.65
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    

more >> 


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 119/114 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-102-1463, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online