Home
ภาพประทับใจ
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
Download
Webboard
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการบริหาร
 หลักสูตรด้านหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านการนำเสนอ
 หลักสูตรด้าน Trainer
 หลักสูตรด้าน Creative Thinking
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรด้านการจัดซื้อ
 หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคล
 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม
 หลักสูตรด้าน Logistics
 หลักสูตรอื่นๆ

Public Training

 มกราคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560
 มีนาคม 2560
 เมษายน 2560
 พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฏาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 ตุลาคม 2560
 พฤศจิกายน 2560
 ธันวาคม 2560
Custom Search
 
 

  enlightened Welcome to PP Training ศูนย์รวมความรู้ในสายงานด้านต่างๆ ถ่ายทอดนำเสนอโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เรามีเป้าหมายที่จะให้ ลูกค้าประทับใจในบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในทุกๆขั้นตอนด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการของเรา...

    PP Training ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตร หรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร เพราะทุกองค์กรย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและประเภทของงานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทกๆหลักสูตรสามารถตอบวัตถุประสงค์และตรงความต้องการขององค์กรท่าน พร้อมทั้งนำเสนอ อัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ทำให้การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร คุ้มค่า และสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรสูงสุด...

     PP Training ขอขอบคุณทุกๆองค์กร ที่เปิดโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน ขอบคุณจากใจครับ ทีมงาน PP Training 

  Public Training  แนะนำ
หลักสูตร Thailand 4.0 เจาะช่องทางขยายตลาด ปฏิวัติการค้า
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 28 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อบรม วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ภาวะผู้นำสู่การพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร (Professional Supervisory Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม
อบรม วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka Yoke (Zero-Defect by Poka Yake)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อบรม วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Palazzo Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Word Techniques รวมสุดยอดเทคนิคการทำงานเอกสาร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Excellence บริการเหนือความเป็นเลิศ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
อบรม วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบเข้มข้น
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 400 บาท/ท่าน


วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี
อบรม วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel สุขุมวิท 26
...
ราคา 3,800.-  
    
หลักสูตร ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
อบรม วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Palazzo Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร หลักการบริหารและการบังคับบัญชา (Management Principles Mastery)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Personal Branding การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำอย่างมืออาชีพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Bangkok Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Creative Thinking for Success การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 400 บาท/ท่าน


วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อบรม วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel สุขุมวิท 26
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR for Non-HR)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 400 บาท/ท่าน


วิทยากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง
อบรม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel สุขุมวิท 26
...
ราคา 3,800.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Branding & Marketing 4.0 ก่อร่าง สร้างการขายฉบับ Go Inter
ลงทะเบียนด่วน ... ก่อนเต็ม
พิเศษสุด!! Special Promotion MAR รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อบรม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร การจัดซื้อเชิงรุก (Active Purchasing & Supply Management Strategy)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร
อบรม วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรด้วย Hou-Ren-Sou
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม
อบรม วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Palazzo Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Analytical Solving Problem and The Making Decision
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
อบรม วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (The Conversation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Thailand 4.0 เจาะช่องทางขยายตลาดปฏิวัติการค้า
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ไคเซ็นสำหรับสำนักงาน (Office Kaizen)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ระบบ ERP ใครๆก็มีได้ (Any Organization Could Have (Free) ERP)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร
อบรม วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (Psychology in Collaboration with Happily)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการอย่างมืออาชีพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 400 บาท/ท่าน


วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อบรม วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Amari Boulevard Hotel
...
ราคา 3,700.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Forms
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Think Plus+ for Change
ลงทะเบียนด่วน ... ก่อนเต็ม
พิเศษสุด!! Special Promotion APR รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร เจาะตลาดการค้า..กลยุทธ์สร้างแบรนด์สู่ตลาดโลกด้วย Marketing 4.0 (2 วัน)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 พ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อบรม วันจันทร์ที่ 15-วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 7,800.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 พ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Professional PC [Selling Techniques] เทคนิคการขายสำหรับพนักงานขาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 พ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร THE STRONG HR VER.1.0 (Competency Based) ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 พ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 พ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 พ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 พ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนด่วน ... ก่อนเต็ม
พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิกรายปี รับสิทธิ์ท่านละ 3,400 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Effective Presentation by Power Point
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 พ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
สมัครด่วน ... ก่อนเต็ม
พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิกรายปี รับสิทธิ์ท่านละ 3,400 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม ParK Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Think Plus+ for Change
ลงทะเบียนด่วน ... ก่อนเต็ม
พิเศษสุด!!
รับสิทธิ์เพียงท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Forms
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 2 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2559
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Access Advance VBA Programming
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 มิ.ย.60รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Analytical Solving Problem and The Making Decision)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (The Conversation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Basic Smart for HR
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาอย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Negotiation)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advance for Special Forms
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management Effectively)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Word Techniques รวมสุดยอดเทคนิคการทำงานเอกสาร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 2 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advance for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (Psychology in Collaboration with Happily)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Basic Smart for HR
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ก.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Forms
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Effective Presentation by Power Point
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ต.ค.60รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ต.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาอย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Negotiation)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 พ.ย.60รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Access Advance VBA Programming
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! Early Bird ชำระก่อนวันอบรม 7 วันเพียงท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 พ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Analytical Solving Problem and The Making Decision)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 2 ธ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Forms
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 ธ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ธ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ธ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ธ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที 20 ธันวาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ธ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ธ.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18
...
ราคา 3,900.-  
    

more >> 


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 79/23 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-030-2410, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online