Home
ภาพประทับใจ
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
หลักสูตรแนะนำ
Webboard
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการบริหาร
 หลักสูตรด้านหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านการนำเสนอ
 หลักสูตรด้าน Train the Trainer
 หลักสูตรด้าน Creative Thinking
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรด้านการจัดซื้อ
 หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคล
 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม
 หลักสูตรด้าน Logistics
 หลักสูตรด้านกฎหมาย
 หลักสูตรอื่นๆ

Public Training

 มกราคม 2561
 กุมภาพันธ์ 2561
 มีนาคม 2561
 เมษายน 2561
 พฤษภาคม 2561
 มิถุนายน 2561
 กรกฏาคม 2561
 สิงหาคม 2561
 กันยายน 2561
 ตุลาคม 2561
 พฤศจิกายน 2561
 ธันวาคม 2561
Custom Search
 
 

  enlightened Welcome to PP Training ศูนย์รวมความรู้ในสายงานด้านต่างๆ ถ่ายทอดนำเสนอโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เรามีเป้าหมายที่จะให้ ลูกค้าประทับใจในบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในทุกๆขั้นตอนด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการของเรา...

    PP Training ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตร หรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร เพราะทุกองค์กรย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและประเภทของงานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทกๆหลักสูตรสามารถตอบวัตถุประสงค์และตรงความต้องการขององค์กรท่าน พร้อมทั้งนำเสนอ อัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ทำให้การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร คุ้มค่า และสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรสูงสุด...

     PP Training ขอขอบคุณทุกๆองค์กร ที่ให้เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน ขอบคุณจากใจครับ ทีมงาน PP Training 

  Public Training  แนะนำ
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในการจัดซื้อ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ก.พ.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส
อบรม วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนอบรมภายใน 27 ก.พ.61
พิเศษสุด!! Special Function for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร Branding & Marketing 4.0 ก่อร่าง สร้างการขายฉบับ Go Inter
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 26 ก.พ..61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อบรม วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Root Cause Analysis (RCA) : การวิเคราะห์หาสาเหตุ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 27 ก.พ.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
อบรม วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Lean System เพื่อการปรับปรุงผลิตภาพและคุณภาพ สำหรับภาคบริการและสำนักงาน
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 28 ก.พ.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์กฤชชัย อนรรฑมณี
อบรม วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร อ่านคนด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
อบรม วันพฤหัสบดที่ 8 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย POKA YOKE
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 2 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อบรม วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะสำคัญในการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ปณต ทองเสฐียร
อบรม วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Finance for Non-Finance
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
อบรม วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร English for Perfect Presentation เทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management Effectively)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Daily Management
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
อบรม วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Executive Power Performance ภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ
อบรม วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันพฤหัสบดที่ 15 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Effective Presentation Skill
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
อบรม วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม
อบรม วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร 9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
อบรม วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อบรม วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี
อบรม วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่/2560
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ทัศน์พงษ์ สกุลคู
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม The Palazzo Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ข้อกฎหมายและขั้นตอนการยื่นขออนุมัติก่อสร้างและเริ่มต้นผลิต
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพด้วยหลัก 8D Report & Why Why Analysis
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อบรม วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Pallazzo Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2 วัน
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 1,000 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 5,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อินทิรา สิทธิเวช
อบรม วันศุกร์ที่ 23-วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 7,800.-  
    
หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
อบรม วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 1,000 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 5,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
อบรม วันจันทร์ที่ 26-วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 7,800.-  
    
หลักสูตร English for Sales ภาษาอังกฤษเพื่อนักขายมืออาชีพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 มี.ค.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา
อบรม วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การวิเคราะห์ Makigami (Makigami Analysis - Roll Paper Analysis)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 มี.ค.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริการเชิงรุก เพื่อความเป็นเลิศ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 28 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
อบรม วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Professional Image & Best Personality
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 29 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 2 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาอย่างมืออาชีพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
อบรม วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Thailand 4.0 เจาะช่องทางขยายตลาด ปฏิวัติการค้า
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อบรม วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อินทิรา สิทธิเวช
อบรม วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารงานบริการ (Communication Techniques on Service)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 เม.ย.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสร้างความสำเร็จในการทำงาน
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Tips for Writing English Email
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสตร การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงานและการควบคุมของงาน HR
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์กฤติน กุลเพ็ง
อบรม วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะสำคัญในการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ปณต ทองเสฐียร
อบรม วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงาน (Planning and Time Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Advanced Excel for Special Forms
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสุตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร มล.อัจฉราพร ณ สงขลา
อบรม วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ผลงาน และการแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
อบรม วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 เม.ย.61
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร
อบรม วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เลขานุกการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อบรม วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ภาวะผู้นำสู่การพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม
อบรม วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร รู้เท่าทันภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
อบรม วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อกสมัยใหม่
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร
อบรม วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 27 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ (Logical & Systems Thinking)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 30 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
อบรม วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ Handling Customer Complaints)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
อบรม วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Sales Booster “ภาพลักษณ์” อัพยอดขาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ
อบรม วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม St.James Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารงานบริการ (Communication Techniques on Service)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 2 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Continues Cost Reduction by Kaizen)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม
อบรม วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions 2 Days
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 5,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 21-วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 7,800.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าให้ได้ยอด…โดยไม่ต้องลดราคา!!
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 24 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
อบรม วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Tips for Writing English Email
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ภาษาอังกฤษในงานบริการ (English for Business Services)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
อบรม วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Tips for Writing English Email
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อบรม วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7’s Step for Selling Success)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Handling Customer Complaints)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Mind in Action ปฎิบัติการ บริการจากใจ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 29 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 2 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Advanced Excel for Special Macro & VBA 2 Days
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 5,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 23-วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel
...
ราคา 7,800.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ก.ค.61
พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 (BTS อโศก)
...
ราคา 3,900.-  
    

more >> 

  หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
หลักสูตร ภาษาอังกฤษในงานบริการ (English for Business Services)
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions 2 Days
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)

more >> 


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 119/114 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-102-1463, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online