Home
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
ผลงานของเรา
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเอง ทีมงานและหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านกลยุทธ์และการบริหาร
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านความคิด
 หลักสูตรด้านพัฒนาบุคลิกภาพ
 หลักสูตรด้าน Train the Trainer และการนำเสนอ
 หลักสูตรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรเกี่ยวกับจัดซื้อ, การเงินและบัญชี
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคลและเลขานุการ
 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม

Public Training

 มกราคม 2564
 กุมภาพันธ์ 2564
 มีนาคม 2564
 เมษายน 2564
 พฤษภาคม 2564
 มิถุนายน 2564
 กรกฏาคม 2564
 สิงหาคม 2564
 กันยายน 2564
 ตุลาคม 2564
 พฤศจิกายน 2564
 ธันวาคม 2564
Custom Search
 
 

  enlightened Welcome to PP Training ศูนย์รวมความรู้ในสายงานด้านต่างๆ ถ่ายทอดนำเสนอโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เรามีเป้าหมายที่จะให้ ลูกค้าประทับใจในบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในทุกๆขั้นตอนด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการของเรา...

    PP Training ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตร หรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร เพราะทุกองค์กรย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและประเภทของงานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทกๆหลักสูตรสามารถตอบวัตถุประสงค์และตรงความต้องการขององค์กรท่าน พร้อมทั้งนำเสนอ อัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ทำให้การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร คุ้มค่า และสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรสูงสุด...

     PP Training ขอขอบคุณทุกๆองค์กร ที่ให้เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน ขอบคุณจากใจครับ ทีมงาน PP Training 

  Public Training  แนะนำ
หลักสูตร ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (The Conversation Skills) ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,200 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 1,500.-  
    
หลักสูตร How to have Professional Image and Great Personality ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์วรินทร์ธร ตรีชยาบุลาวัชร
อบรม วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
อบรม วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการปิดการขาย ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงาน (Planning and Time Management) ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร ผู้นำทีมประสิทธิภาพ ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อบรม วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร หัวหน้างานในดวงใจ (Supervisory IDOL) ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills) ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management Style) ** Program Zoom ** (คอนเฟิร์มอบรม)
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร เคล็ดลับการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร ทักษะผู้นำ 4.0 ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
อบรม วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร พูดอย่างไรมัดใจคนให้อยู่หมัด ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์วรินทร์ธร ตรีชยาบุลาวัชร
อบรม วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร Finance for Non-Finance ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
อบรม วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill) ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving and Decision Making) ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร Tranin the Trainer ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 5,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อบรม วันอังคารที่ 21-พุธที่ 22 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 6,000.-  
    
หลักสูตร เจาะลึกความสำเร็จกับการบริหารงานอย่างคล่องตัว (Agile Success Management) ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management) ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสตร สูตรสำเร็จสู่นักขายมืออาชีพ ** Program Zoom **
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น..

วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
สถานที่ อบรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
...
ราคา 2,000.-  
    
หลักสูตร How to have Professional Image and Great Personality
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 ต.ค.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรินทร์ธร ตรีชยาบุลาวัชร
อบรม วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน (Productivity Mindset for Sustainability)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 ต.ค.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร อ่านคนด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 ต.ค.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
อบรม วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการปิดการขายทางโทรศัพท์ใน 7 นาที
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ต.ค.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อบรม วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร WORK x3 พิชิตงานสู่ความสำเร็จ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ต.ค.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ต.ค.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร พูดได้ขายเป็น (How to Improve your Persuading Skills and be the Best Seller)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ต.ค.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อบรม วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ต.ค.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร นวัตกรรมการตลาดและการพัฒนา
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ต.ค.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ปั้ั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 ต.ค.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร Cost of Quality ต้นทุนคุณภาพ (ลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 พ.ย.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 พ.ย.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
อบรม วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร How to have Professional Image and Great Personality
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 พ.ย.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรินทร์ธร ตรีชยาบุลาวัชร
อบรม วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 พ.ย.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 พ.ย.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร หัวหน้างานในดวงใจ (Supervisory IDOL)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 พ.ย.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงาน (Planning and Time Management)
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 พ.ย.64 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel
...
ราคา 3,900.-  
    
หลักสูตร เคล็ดลับการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 ธ.ค.64
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ธ.ค.64
พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    

more >> 


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 119/114 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-102-1463, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online